Bhagawad Gita

Bhagawad Gita adalah kitab naratif dialog antara Arjuna dan pembimbingnya Shri Krishna. Pada awal Bharata Yudha perang Antara Pandawa dan Kurawa, Arjuna yang sedang dipenuhi dengan dilema moral dan keputusasaan tentang kekerasan dan kematian yang akan diakibatkan oleh perang melawan kerabatnya sendiri. Dalam keraguannya Ia bertanya dan meminta nasihat Krishna, dialog Krishna-Arjuna tersebut merupakan isi dari kitab Bhagawad Gita .

Mantra sakti Dewa Siwa

Maha Mrityunjaya

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्

Om Try- Ambakam Yajaamahe Sugandhim Pusstti-Vardhanam Urvaarukam-Iva Bandhanaan Mrtyor-Mokssiiya Maa-A-mrtaat